search
top

Razvijanje osećaja ritma

  Ritam, kao jedan od osnovnih elemenata u muzici, ima izuzetno značenje u obrazovnom radu sa decom. Dokazano je da osećanje ritma pozitivno utiče na razvoj mnogih osobina deteta, odnosno da ono barem ublažuje, ako ne može potpuno ukloniti, smetnje i poremećaje koji bi se kod dece koji bi se u kasnijem razvoju mogli pojaviti. Umni ljudi antičkih vremena ustanovili su da nedokučivi zakoni ritma... read more

Sviranje na dečjim instrumentima, čašama, telom, tapšalice, brojalice za decu

  Aktivno muziciranje dece je najbolji put ka razvijanju muzikalnosti, ljubavi prema muzici i oslobađanju napetosti u životu deteta.   S obzirom na to, da svako dete ne može biti učenik i muzičke škole, predškolske i osnovnoškolske ustanove dužne su da stvore uslove i omoguće muziciranje na dečjim instrumentima, prema sposobnosti samih pojedinaca. Vaspitač, učitelj ili nastavnik nema mogućnosti da... read more

Učenje nota uz pomoć fleš kartica

  Zahvaljujući internetu, danas je vrlo lako pronaći većinu sadržaja koji nas zanimaju. Što se tiče muzike i svih njenih segmenata, takođe možemo pronaći gotovo sve što nam u određenom trenutku zatreba. Međutim, čitanje nota solmizacijom (do,re,mi,fa…) i fleš kartice koje imenuju tonove uz pomoć solmizacije ima vrlo malo. Ili, možda, ja nisam mogao da pronađem. U svakom slučaju, za potrebe... read more

top