search
top
Currently Browsing: Ritam u muzici

Naučite izvođenje ritma kroz četvrtine i osmine nota i pauza (VIDEO)

Muzika ima ritam (puls), kao što ga ima sve što živi. Pulsiranje znači tok, neprekidno strujanje energije koje prolazi kroz i oko nas. Naš sistem cirkulacije je unutrašnja mreža naboja i oslobađanja, aktivnosti i odmora. Pronalaskom pravog muzičkog ritma podstiče se- ili ubrzava- puls slušaoca. Više o ritmu možete pročitati u članku: Razvijanje osećaja ritma.   Radeći godinama sa svojim đacima, često sam... read more

Razvijanje osećaja ritma

  Ritam, kao jedan od osnovnih elemenata u muzici, ima izuzetno značenje u obrazovnom radu sa decom. Dokazano je da osećanje ritma pozitivno utiče na razvoj mnogih osobina deteta, odnosno da ono barem ublažuje, ako ne može potpuno ukloniti, smetnje i poremećaje koji bi se kod dece koji bi se u kasnijem razvoju mogli pojaviti. Umni ljudi antičkih vremena ustanovili su da nedokučivi zakoni ritma... read more

Razvijanje osećaja ritma- radni listovi za vežbanje

    Ritam je jedno od izražajnih sredstava muzike, ali, za razliku, na primer od melodije i harmonije, ritam je izražajno sredstvo i drugih umetnosti, a susrećemo ga i van tih oblasti.     Ritam ima izuzetno značenje u vaspitno-obrazovnom radu sa decom. Dokazano je da osećanje ritma pozitivno utiče na razvoj mnogih osobina deteta, odnosno da ono barem ublažuje, ako ne može potpuno ukloniti, smetnje i... read more

top