search
top

Razvijanje osećaja ritma

 

Ritam, kao jedan od osnovnih elemenata u muzici, ima izuzetno značenje u obrazovnom radu sa decom. Dokazano je da osećanje ritma pozitivno utiče na razvoj mnogih osobina deteta, odnosno da ono barem ublažuje, ako ne može potpuno ukloniti, smetnje i poremećaje koji bi se kod dece koji bi se u kasnijem razvoju mogli pojaviti.

Umni ljudi antičkih vremena ustanovili su da nedokučivi zakoni ritma vladaju svemirom, životom na zemlji i čovekom.

Vekovima unazad stvoreno je mnogo definicija ritma, ali nijedna do danas nije uspela izraziti ritam u njegovoj sveobuhvatnosti. Uprkos razlikama, većini definicija je zajedničko to da ritam smatraju organizovanom vremenskom strukturom čije su karakteristike periodičnost i akcentuacija.

Ritam, udružen s ostalim tehnikama, pridonosi otklanjanju ili ublažavanju govornih smetnji, počevši od lakših poremećaja artikulacije do mucanja, i tako pospešuje tečnost govora dece.

U svakom detetu postoji ritmički instinkt, bujan i neobuzdan. Zadatak je vaspitnog rada da taj latentni ritmički instinkt oblikuj, da ga neprestano pobuđuje, čuva, neguje i razvija.

 

 

Razvoj ritma govorom

Ritam govora prati dete od najranijeg detinjstva u rečima kojima mu tepamo, kojima ga okružuje okolina. Te razne igre rečima sastoje se od kraćih i dužih trajanja.

Deca razvijanju osećaj za ritam razvijanjem osećaja za ritam recitovanjem stihova dečjih pesama i najjednostavnijih brojalica: Eci peci pec, En ten tini itd.

Na mlađem uzrastu, deca vole priče pa se tako u cilju razvoja osećaja ritma koristimo pričama u kojima deca na pojedinim delovima ritmički izgovaraju tekst, tj. reči izgovaraju tako da dođe do izražaja duže ili kraće trajanje slogova. Govorne igre su deci zabavne i uz pomoć njih nesvesno usvajaju ritmičke elemente. Osim priča, osećanje ritma pomoću govora razvijamo i drugim govornim igrama. Ako naša imena ritmički izgovorimo, dobićemo razne ritmove.

Ritmičke igre rečima mogu se izvoditi u svim godišnjim dobima. Tako, na primer, u proleće ritmički izgovaramo imena cveća, u jesen se igramo imenima plodova, zimi su aktuelne sanke, sneg, klizaljke, pahulje itd.

Sve ritmičke igre rečima umesto govorom možemo izvoditi pevajući na jednom tonu ili na tonovima pentatonskog niza.

Nakon izvođenja ritma pljeskanjem, lupkanjem i hodanjem koristimo se udaraljkama, i to onima na kojima kožemo precizno izvoditi ritam kao što su štapići, drveni bubanj, ručni bubanj.

 

 

Brojalice

Složenije oblike govora nalazimo u brojalicama. Brojalice žive danas u celom svetu i koliko god su jezici različiti , ritmička struktura brojalica često je ista. Upravo po svojoj naglašenoj ritmičnosti brojalica pripada području muzike. Ritam je u njima tako dominantan tako da se ne oseća potreba melodije, nego je sasvim dovoljno pravilno izvoditi tekst. Ritmička struktura brojalica odražava porast napetosti prema svršetku teksta, prema poslednjem slogu, koji je najodlučniji za tu igru.

U zbirkama brojalica redovno su navedeni tekstovi brojalica, melodije su retko zabeležene notama. A deca ih pak vole pevati, čak ih i pevaju često, ali na svoj način. To dečje pevanje brojalica neka je vrsta “prirodne muzike”, u kojoj sudeluju ritam reči, modulacija glasa i kadenca. Često je melodija sastavljena od dva do tri tona, a melodijska linija balansira između zamaha i pada.

 

Ritmička pratnja pesmi 

Neke pesme biće mnogo veselije ako ih izvodimo uz ritmičku pratnju na udaraljkama.

Za ritmičku pratnji pesmi biramo one udaraljke koje odgovaraju karakteru i vrsti pesme. Tako za koračnicu upotrebljavamo nešto bučnije udaraljke, za uspavanku one s nežnim zvukom, a za ples udaraljke s vedrim zvukom (praporce, trijangl, zvečke), ali i bubanj (štapiće) da bi izvodio meru i tako deci pružio podršku u plesu.

Ritmičku pratnju uvežbavamo sa svakom grupom udaraljki posebno pa nakon toga sa svim grupama.

Neophodno je posebno obratiti pažnju na učenike koji zaostaju ili žure u izvođenju ritma. Kada su svi pokreti sinhronizovani, možemo decu podeliti u dve ili tri grupe tako da svaka grupa izvodi jednu od uvežbanih radnji.

 

Način na koji nam se muzika obraća jasan je svakom ko vidi reakciju bebe na muziku koju voli.

Dvogodišnjak će uz muziku veselo igrati a trogodišnja devojčica već sanja o tome da će, kad poraste, postati balerina. Muzika je sastavni deo naših života, dok je  ritam taj koji nas pokreće. Od najmlađeg perioda, deca reaguju na ritam, bilo da je on konstantan ili promenljiv. U tome ih mi moramo maksimalno podržati i ohrabriti. Svima nam je u prirodi da udarcima nogom ili pljeskanjem dlanova pojačamo ritam kompozicje koju slušamo, ali, to treba da pređe u naviku i našoj deci. Možda Vam se ova radnja ne čini kao posebno značajna, ali održavanje ritma ima veze sa mnogim procesima koji se dešavaju na nivou mozga. Između ostalog, treba imati u vidu da deca koja bez problema održavaju ritam, kasnije nemaju problema ni u čitanju. Šta je to što treba da znate o ritmu?

Deca uzrasta od tri do pet godina su izuzetno zainteresovana za ritam i to na nivou zabave. Tako i treba da bude. Ono što ćete ih Vi još naučiti je da muziku slušaju i razumeju, a ne samo da je primećuju. Za početak, treba raditi na pamćenju kratkih ritmičkih fraza, koje se mogu ponavljati udarcima nogom, pljeskanjem, pucketanjem prstića, udarcima štapićima. Ovim ćete im pokazati kako svaka kompozicija ima svoj ritam, i kako bi bez njega bila neprepoznatljiva. Igrajte se sa njima tako što ćete koračati u ritmu njima poznate pesme, a onda je pevajte pogrešno, ili čak u pogrešnom tempu, i pokažite im koliko je tada teško prepoznati pesmu.

 

 

Radeći godinama sa svojim đacima, često sam bio u situaciji da oni nauče čitanje nota, ali ne znaju da izvedu ritam. Na blogu započinjem seriju edukativnih prezentacija koje možete da koristite u privatne svrhe ali i za nastavu. Svaka prezentacija biće propraćena video materijalom u kome možete čuti kako se izvodi ritam i tako utvrditi svoje znanje u izvođenju ritma, jednog od osnovnih elemenata u muzici.

 

Pogledajte članak sa objašnjenjima: Naučite izvođenje ritma kroz četvrtine i osmine nota i pauza.

 


 

Pročitajte i ostale članke iz raznih kategorija. Srodne kategorije sa ovim člankom možete pregledati klikom na sledeće linkove: 

 

Postanite deo zajednice Upoznaj muziku

Dobijajte obaveštenja o novostima na svoj email,

specijalne materijale za članove bloga,

aktivno učestvujte u komentarima,

preuzimanju materijala, uređivanju članaka.

Registracija je brza i laka.

Link za registraciju je ovde.

 

 

Pridružite se i dajte svoj doprinos svojim pitanjima, komentarima, sugestijama, ispravkama…

Na dnu svake stranice bloga je forma za postavljanje Vaših komentara, gde možete postavljati pitanja, iznositi svoja mišljenja, predloge, zamerke…

 

 

 

Podelite ovaj članak sa svojim prijateljima. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top